Documente


Îndrumător metodologic pentru dezvoltarea competenţelor sociale şi de învăţare în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii

Educaţia adulţilor şi egalitatea de şanse în euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar

Studiu de cercetare (RO)

Studiu de cercetare (HUN)

Îndrumător metodologic pentru dezvoltarea competenţelor sociale şi de învăţare în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii

CRITERIA USED FOR THE SELECTION OF PARTNER INSTITUTIONS AND LIST OF SELECTED INSTITUTIONS IN HAJDU-BIHAR COUNTY

Interviu focus grup RO

Interviu de grup focus HU

Metodologia de cercetare

Program pentru dezvoltarea personalităţii în vederea obţinerii unui loc de muncă RO

Program pentru dezvoltarea personalităţii în vederea obţinerii unui loc de muncă HU

De la educaţie până la învăţarea independentă Învăţare orizontală HU

De la educaţie până la învăţarea independentă Învăţare orizontală RO

GHID DE INTERVIU GRUP FOCUS CU REPREZENTANȚI AI FURNIZORORILOR ŞI BENEFICIARILOR DE EDUCAŢIE CONTINUĂ RO

GHID DE INTERVIU GRUP FOCUS CU REPREZENTANȚI AI FURNIZORORILOR ŞI BENEFICIARILOR DE EDUCAŢIE CONTINUĂ HU

CRITERIA USED FOR THE SELECTION OF PARTNER INSTITUTIONSAND LIST OF SELECTED INSTITUTIONS IN BIHOR COUNTY en

Educația adulților și formarea profesională continuă în Ungaria HU

Educația adulților și formarea profesională continuă în Ungaria RO

Educația adulților și formarea profesională continuă în România HU

Educația adulților și formarea profesională continuă în România RO

ANALIZA SWOT A REŢELEI DE FORMARE PROFESIONALĂ ŞI EDUCAŢIA ADULŢILOR DIN JUDEŢELE BIHOR ŞI HAJDU-BIHAR HU

ANALIZA SWOT A REŢELEI DE FORMARE PROFESIONALĂ ŞI EDUCAŢIA ADULŢILOR DIN JUDEŢELE BIHOR ŞI HAJDU-BIHAR RO

Programul conferinţei de deschidere 20 mai 2011 Universitatea Creștină Partium Primariei 27 – Oradea, Romania RO

Programul conferinţei de deschidere 20 mai 2011 Universitatea Creștină Partium Primariei 27 – Oradea, Romania HU

Programul conferinţei de deschidere 20 mai 2011 Universitatea Creștină Partium Primariei 27 – Oradea, Romania EN

Evenimente


    În data de 20 octombrie 2011 a avut loc un forum profesional la Oradea în cadrul proiectului  „Colaborare în educarea adulţilor şi a pregătirii profesionale pentru promovarea ocupării persoanelor defavorizate în Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar”   [ Mai mult >> ]
    în data de 17 octombrie 2011 a avut loc la Oradea un workshop cu participarea experților Universității Creștine Partium  și ai Universității Teologice Reformate din Debrecen   [ Mai mult >> ]