Evenimente


Workshop la Universitatea Creștină Partium


În cadrul proiectului „Colaborare în educația și formarea profesională a adulților pentru promovarea ocupării persoanelor defavorizate în Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar”,  în data de 17 octombrie 2011 a avut loc la Oradea un workshop cu participarea experților Universității Creștine Partium  și ai Universității Teologice Reformate din Debrecen.  Cele două instituții participă în parteneriat la implementarea proiectului, având drept obiectiv general promovarea integrării pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate, prin dezvoltarea programelor de formare profesională şi educația adulţilor destinate special persoanelor marginalizate economic și social.

În cadrul lucrărilor workshopului, cercetătorii celor două instituții de învățământ superior partenere au evaluat rezultatele de până acum ale proiectului, care s-au concretizat în elaborarea unui studiu despre rețeaua instituțională din domeniul educației adulților și a formării profesionale continue în Euroregiunea Bihor- Hajdu-Bihar, precum și în efectuarea și analiza unor interviuri focus group cu reprezentanți ai formatorilor, ai beneficiarilor formării și ai angajatorilor din cele două județe. Pe baza datelor de cerecetare obținute, cele două instituții partenere au elaborat împreună o analiză SWOT, care sintetizează oportunitățile de dezvoltare ale  serviciilor de educație și formare profesională ale adulților în cele două județe, în perspectiva diversificării în viitor a ofertei  locurilor de muncă.  
[ << Înapoi ]

Evenimente


    În data de 20 octombrie 2011 a avut loc un forum profesional la Oradea în cadrul proiectului  „Colaborare în educarea adulţilor şi a pregătirii profesionale pentru promovarea ocupării persoanelor defavorizate în Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar”   [ Mai mult >> ]
    în data de 17 octombrie 2011 a avut loc la Oradea un workshop cu participarea experților Universității Creștine Partium  și ai Universității Teologice Reformate din Debrecen   [ Mai mult >> ]