Evenimente


Conferinţă de deschidere la Universitatea Creştină Partium


Porogramul conferintei

În data de 20 mai 2011 la Universitatea Creştină Partium din Oradea a avut loc conferinţa de deschidere a proiectului „Colaborare în educarea adulţilor şi a pregătirii profesionale pentru promovarea ocupării persoanelor defavorizate în Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar”. La conferință au participat conducători ai insituțiilor de învățământ superior partenere, membrii echipei de implementare a proiectului,  reprezentanți și experți ai insituțiilor implicate în educația și formarea profesională a adulților din județele Bihor și Hajdu-Bihar.

Dr. Szilágyi Georgina, manager de proiect, a spus, în cuvântul ei de salut, că deși Universitatea Creştină Partium se află în relaţii profesionale de colaborare de mai mulţi ani cu Institutul Pedagogic Kölcsey Ferenc din Debrecen, acest proiect reprezintă prima colaborare în domeniul proiectelor transfrontaliere (HURO) finanţate de către Uniunea Europeană. Din partea partenerului din Debrecen, Pinczésné Dr. Palásthy Ildikó şi-a exprimat plăcerea de a colabora cu Universitatea Partium în acest domeniu.

Rezultatele concrete ale proiectului vor fi comunicate în cadrul conferinţei de închidere, dar în acelaşi timp, activitățile proiectului vor avea efecte care se vor manifesta abia în anii următori. În cadrul conferinţei de deschidere au luat cuvântul domnul Tolnay István, președinte în exercițiu al Consilului de Conducere al Universității Creștine Partium (UCP), Dr. Flóra Gábor decanul Facultății de Științe Socio-Umane al UCP, Dr. Szilágyi Györgyi manager de proiect, Dr. Gaál-Szabó Péter, prorector strategic al Institutului Pedagogic Kölcsey Ferenc, şi Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, expert responsabil cu implementarera proiectului din partea aceleiași instituții.

În cadrul conferinței au fost prezentate comunicări pe tema situaţiei educaţiei profesionale şi a educației adulţilor din Euroregiunea Bihor - Hajdú-Bihar. Au susținut prezentări, între alții, doamna Daciana Nica, director adjunct al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor,  și domnul Florian Mieluț din partea Inspectoratului Școlar Județean Bihor. 

conf1[ << Înapoi ]

Evenimente


    În data de 20 octombrie 2011 a avut loc un forum profesional la Oradea în cadrul proiectului  „Colaborare în educarea adulţilor şi a pregătirii profesionale pentru promovarea ocupării persoanelor defavorizate în Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar”   [ Mai mult >> ]
    în data de 17 octombrie 2011 a avut loc la Oradea un workshop cu participarea experților Universității Creștine Partium  și ai Universității Teologice Reformate din Debrecen   [ Mai mult >> ]