Adult Learning - Prima pagină


Informatii despre proiect


Transformarea structurilor economice în ţările postcomuniste implică modificări profunde în structura ocupaţională. Sistemele de învăţământ şi de formare cu un grad de inflexibilitate ridicat din aceste ţări nu sunt îndeajuns pregătite pentru a face faţă schimbărilor cererii pe piaţa forţei de muncă, cu toate că integrarea ocupaţională a grupurilor defavorizate ar într-adevăr înlesnită de o reţea eficientă, dinamică şi modernă de formare profesională.

Iniţiatorii proiectului: Universitatea Creştină Partium și Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola recunosc, că una din majorele precondiţii ale dezvoltării durabile din regiunea transfrontalieră este ridicarea capacităţii de reînnoire şi auto transformare a resurselor umane.

Obiectivul proiectului este promovarea integrării pe piaţa muncii a grupurilor defavorizate prin dezvoltarea programelor de formare profesională şi educarea adulţilor, obiectivele specifice fiind: cunoaşterea ofertei de formare profesională şi ale aspectelor referitoare la piaţa forţei de muncă în Euroregiunea Bihor-Hajdu-Bihar, reînnoirea conţinutului şi metodologia programelor de formare şi educare ale adulţilor, întărirea suportului profesional al formării adulţilor în regiunea de frontieră.

Pe parcursul proiectului are loc cercetarea cererii şi ofertei în aria pregătirii profesionale şi pregătirea adulţilor prin intermediul căruia vom analiza sistemul instituţional deja existent. Pe parcursul evaluării ofertelor de formare pentru adulţi vom pune un accent deosebit pe studierea programelor speciale deja funcţionale pentru persoanele dezavantajate. La analiza ofertei de educare profesională şi a adulţilor vom cerceta posibilităţile susţinerii şi dezvoltării ariei de activitate luând în considerare criteriile specifice educaţional-metodice.

Evenimente


    În data de 20 octombrie 2011 a avut loc un forum profesional la Oradea în cadrul proiectului  „Colaborare în educarea adulţilor şi a pregătirii profesionale pentru promovarea ocupării persoanelor defavorizate în Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar”   [ Mai mult >> ]
    în data de 17 octombrie 2011 a avut loc la Oradea un workshop cu participarea experților Universității Creștine Partium  și ai Universității Teologice Reformate din Debrecen   [ Mai mult >> ]